Skip to main content

 

งาน Japan World Expo 2025 (Osaka Kansai Expo)
ระยะเวลาการจัดงาน: ตั้งแต่วันที่ 13 เดือนเมษายน ถึงวันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2568

เครือ PASONA ได้เข้าร่วมจัดแสดงพาวิลเลี่ยนภายใต้ชื่อ “PASONA NATUREVERSE”
ในงาน Japan World Expo 2025 (Osaka Kansai Expo) นี้

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สังคมที่ทุกคนสามารถเล่นบทบาทต่างๆ ได้อย่างมีชีวิตชีวาและมีสุขภาพที่ดี

“ขอบคุณ ชีวิต”

ทุกคนไม่ว่าอยู่มุมใดของโลก ตั้งแต่เด็ก จนถึงผู้สูงวัย
ล้วนต้องการสร้างโลกที่ผู้คนจะเคารพ ให้เกียรติ และมีหัวใจแห่งการขอบคุณทุกชีวิต
สังคมที่เราร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
มนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากธรรมชาติด้วยเช่นกัน
กระนั้น โดยไม่รู้ตัว เราเริ่มมองเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งปกติทั่วไปที่ควรเกิดขึ้น
หลายคนหลงลืมความรู้สึกขอบคุณที่ว่านี้เสียด้วย
โลกที่เฝ้าฝัน จึงเป็นพื้นที่ที่เราสามารถมอบคำ “ขอบคุณ” ให้กันและกัน
สำหรับสิ่งดีๆ มากมายที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์เรา และที่เราต่างยังมีชีวิตอยู่ร่วมกัน
เราปรารถนาจะสร้างโลกใหม่ที่มีแต่คำว่า "ขอบคุณ" ก้องกังวานไปทั่วทุกแห่ง และส่งต่อสิ่งนี้เป็นของขวัญแด่คนรุ่นถัดไป
เราหวังจะเห็นผู้คนมากมายจากทั่วทุกมุมโลกได้มาเยี่ยมชมพาวิลเลี่ยนของเรา
และได้เห็นหลายท่านจะกลายเป็นผู้ร่วมสร้างอนาคต
จากโลกที่เรียกว่า "NATUREVERSE (NATURE×UNIVERSE)" ที่ซึ่งเสียงคำ "ขอบคุณ" สะท้อนก้องไปทั่ว
และนี่ คือ ความปรารถนาจากเครือ PASONA

เกี่ยวกับพาวิลเลี่ยน “PASONA NATUREVERSE”

ชื่อเรียกพาวิลเลี่ยน

PASONA NATUREVERSE

แนวคิดการออกแบบพาวิลเลี่ยน

“ขอบคุณ ชีวิต”

หัวใจของเราเป็นสิ่งเชื่อมโยง "ชีวิต" นับตั้งแต่เกิด จนปัจจุบัน
เราได้เชิญอาจารย์โยชิกิ ซาวะ (Yoshiki Sawa) ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า สถาบันชั้นนำด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ผู้พัฒนาการใช้เซลล์ iPS ในการรักษาผู้ป่วย มาเป็นผู้อำนวยการสร้างพาวิลเลี่ยนในครั้งนี้ ที่นี่เราได้จัดนิทรรศการที่มีความหลากหลายภายใต้ธีม “ร่างกาย จิตใจ และการพึ่งพาอาศัยกัน'' เริ่มจากเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดต่างๆ รวมถึง แผ่นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจที่ได้จากเซลล์ iPS ที่ช่วยเรื่องสุขภาพการทำงานของหัวใจซึ่งเป็นสื่อ “สัญลักษณ์ของชีวิต”

ธีมนิทรรศการหลัก

Pavilion Theme

1. ร่างกาย : การแพทย์/อาหาร

สร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยอาหารและการดูแลทางการแพทย์ที่ทันสมัย

2. จิตใจ : คุณค่าทางใจ/การเห็นอกเห็นใจ

ด้วยจิตวิญญาณของ "การเห็นอกเห็นใจ" เราจะสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถมองเห็นอนาคตอันไกลของตนได้ เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอัตลักษณ์ที่หลากหลาย ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและก้าวเดินไปอย่างมีความหวัง

3. การพึ่งพาอาศัยกัน : การทำงาน/ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

เราจะสร้าง “สังคมแห่งการเกื้อกูล” (Mutual Society) เป็นสังคมแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง เต็มด้วยผู้คนที่ทำงานอย่างขันแข็งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกวัน

ศาสตราจารย์ โยชิกิ ซาวะ (Yoshiki Sawa)

ศาสตราจารย์ โยชิกิ ซาวะ (Yoshiki Sawa)

ผู้อำนวยการสร้างพาวิลเลี่ยน
สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ในปี พ.ศ. 2523
ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติคุณแห่งมหาวิทยาลัยโอซาก้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจโอซาก้า ประธานสมาคมศัลยศาสตร์ทรวงอกแห่งประเทศญี่ปุ่น ศัลยแพทย์หัวใจและหลอดเลือด ผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู (เป็นบุคคลแรกในโลกที่นำหลักเวชศาสตร์ฟื้นฟูกล้ามเนื้อหัวใจมาใช้กับการวางแผ่นเซลล์ไว้ที่หัวใจ และยังประสบความสำเร็จยิ่งในระยะ First-in-Human (FIH) ด้านการบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อหัวใจโดยใช้เซลล์ iPS)

สาส์นจากคุณ ยาสุยูกิ นัมบุ (Yasuyuki Nambu) ผู้แทนเครือ PASONA

“มุ่งสู่การสร้างสรรค์ 'NATUREVERSE'”

เครือ PASONA กำลังก้าวสู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งบริษัท ในปี พ.ศ. 2568 นี้ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่มีการจัดงาน Osaka Kansai Expo และนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา แม้เราต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายเรื่อยมา กระนั้น ตลอดเวลาเรายังคงยึดมั่นในปรัชญาองค์กรในการมุ่งมั่น "แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม" เสมอมา

เมื่อกล่าวถึง “ปัญหาในสังคม” ปัจจุบัน น่าจะหมายถึงการมี “สุขภาพที่ดี” ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น “สุขภาพร่างกายที่ดี” “สุขภาพจิตใจที่ดี” และ “สุขภาพทางสังคมที่ดี” การผสาน 3 ส่วนนี้เข้าด้วยกันจนเกิดเป็น “สังคมที่มีความเป็นอยู่ดี'' (Well-being society) จึงเป็นภาพอนาคตที่เราหวังให้เกิดขึ้นเป็นจริง

และบุคคลที่ทำให้ผมมีความรู้สึกเห็นด้วยกับแนวความคิดนี้ คือ ศาสตราจารย์ โยชิกิ ซาวะ ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูโดยการใช้เซลล์ iPS นับตั้งแต่ที่ได้พบกับท่าน ผมก็ได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่จะเข้าร่วมจัดแสดงพาวิลเลี่ยนที่งาน Osaka Kansai Expo ครั้งนี้

Yasuyuki Nambu Group CEO of Pasona Group Inc,

“อาหาร” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดหากเราต้องการมี “สุขภาพร่างกายที่ดี” อาหารที่ได้จากการเพาะปลูกบนผืนดินที่อุดมสมบูรณ์และรับแสงอาทิตย์อย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้คนได้ เราจึงควรให้ความสำคัญกับการถนอมรักษาธรรมชาติรอบตัวเรามากขึ้น การกตัญญูต่อธรรมชาติ และการร่วมกันฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ธรรมชาติยิ่งๆ ขึ้นไป

และนี่จึงเป็นที่มาของคำว่า “ขอบคุณ ชีวิต” ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญในการออกแบบพาวิลเลี่ยนนี้ สำหรับชื่อ “PASONA NATUREVERSE” นี้ คำว่า “NATUREVERSE” เป็นคำที่เกิดจากการผสมผสานความปรารถนาที่จะสร้างสรรค์สังคมโลกที่ทุกคนต่างเคารพ ให้เกียรติ และถนอมรักษาธรรมชาติไว้ ซึ่งเมื่อมองย้อนไปตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมมา การพัฒนาตัวอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีต่างๆ กลับทำลายธรรมชาติ และสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมากมาย ทั้งที่เดิมทีแล้ว เทคโนโลยีควรเป็นสิ่งที่นำเข้ามาในโลกนี้เพื่อการพัฒนา ก้าวหน้า เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ และเพื่อช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี มิใช่หรือ ด้วยเหตุนี้ “การผสานธรรมชาติและเทคโนโลยีอย่างลงตัว” จึงเป็นโจทย์ใหญ่เหนือเรื่องอื่นใด

นอกจากนี้ สิ่งสำคัญยิ่งสำหรับการมี “สุขภาพจิตใจที่ดี” และ “สุขภาพทางสังคมที่ดี” คือ “สังคมแห่งการเกื้อกูลกัน” (Mutual Society) สังคมที่หยิบยื่นความช่วยเหลือให้แก่กัน ขับเคลื่อนไปด้วยจิตวิญญาณของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดี ตามคำกล่าวในภาษาญี่ปุ่นที่ว่า “向こう三軒両隣” ซึ่งหมายถึง การได้ผูกมิตรไมตรีอย่างสม่ำเสมอกับเพื่อนบ้านโดยรอบทั้งบ้านข้างเคียงและบ้านที่อยู่ตรงข้าม และความห่วงใย เห็นอกเห็นใจเช่นนี้ต่างหากที่จะเป็น “ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริง” สำหรับเราทุกคน

เมื่อสิ้นสุดงาน Expo นี้แล้ว เราจะย้ายพาวิลเลี่ยนนี้ไปยังเกาะอาวาจิเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้คนต่อไป เครือ PASONA จะใช้พาวิลเลี่ยน “PASONA NATUREVERSE” แห่งนี้ ประกาศให้โลกได้รับรู้ถึงการดำรงอยู่ของสังคม Well-being ที่จะนำสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสังคม ตลอดจน การดำรงอยู่ของสังคมที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง เต็มด้วยผู้คนที่ใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆ อย่างมีชีวิตชีวาเสมอ

แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมพาวิลเลี่ยน

“เกลียวแห่งหัวใจ (ชีวิต) ~ จากแอมโมไนต์สู่หัวใจ iPS (ชีวิต) ~”

ในการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับพาวิลเลี่ยนครั้งนี้ เราเลือกใช้ “รูปทรงเกลียว” ของแอมโมไนต์มาสื่อเป็น “สัญลักษณ์แห่งชีวิต” แอมโมไนต์ถือกำเนิดขึ้นเมื่อประมาณ 400 ล้านปีก่อน เป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่ช้านาน สามารถฝ่าฟัน เอาชนะการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่มาได้ถึง 3 ช่วง รวมถึง ช่วงยุคน้ำแข็งด้วย สำหรับมนุษย์เราแล้ว ถือเป็น “บรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในบรรดาสิ่งมีชีวิต'' ย่อมได้ โลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเรานี้เต็มไปด้วยสรรพสิ่งหลากหลายขนาดเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน ทั้งภาพใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพายุไต้ฝุ่นหรือเนบิวลาในจักรวาล และภาพย่อยที่เล็กมากอย่าง DNA
เราจึงวางสิ่งนี้ไว้ให้เป็นสื่อสัญลักษณ์ที่เล็งถึงสังคมที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง และแต่ละคนต่างเชื่อมถึงกัน เพื่อก้าวสู่โลก “โลกที่กึกก้องด้วยคำว่า 'ขอบคุณ'” อันเป็นความมุ่งหมายหลักของพาวิลเลี่ยนนี้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้มาเยือนทุกท่านจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ “ชีวิต” สัมผัสภูมิปัญญาของมวลมนุษยชาติที่เกื้อหนุนทุกชีวิต และการออกแบบสังคมในอนาคต ตลอดจน ได้ร่วมรู้สึกเห็นคุณค่าและขอบคุณ “ทุกชีวิต” ในโลกนี้ไปด้วยกัน

ออกแบบสถาปัตยกรรมนี้โดย: สถาปนิก คุณซาโตชิ อิตาซากะ (Satoshi Itasaka)

ออกแบบสถาปัตยกรรมนี้โดย:
สถาปนิก คุณซาโตชิ อิตาซากะ (Satoshi Itasaka)

เคยทำงานที่ Kidosaki Architects Studio และต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ก่อตั้งบริษัท the design labo จำกัด มีผลงานสร้างสรรค์ในหลากหลายแขนง ทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ และอื่นๆ อีกมากมาย

ภาพรวมทางสถาปัตยกรรม

พื้นที่ไซต์ 3,514.42 ตารางเมตร
พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง 2,321.43 ตารางเมตร
พื้นที่รวมทั้งหมด 2,284.87 ตารางเมตร
ความสูงสูงสุด 16.755 เมตร
โครงสร้าง โครงเหล็ก
จำนวนชั้น 2 ชั้น

“ต้นไม้แห่งวิวัฒนาการชีวิต” ในโซนประวัติศาสตร์ชีวิต คือ อะไร

ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรง “โซนประวัติศาสตร์ชีวิต” ในพาวิลเลี่ยนแห่งนี้ สะท้อนถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ที่ด้านในลำต้นจะมีชั้นธรณีที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วิวัฒนาการต่างๆ ส่วนรากและลำต้นที่ชอนลงไปด้านล่างพื้นเล็งถึงอดีตที่ล่วงเลยมาไกลโพ้น และกิ่งก้านที่ยื่นออกมาจากลำต้นสื่อถึงความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดในโลกอนาคต และเมื่อมองลอดช่องหน้าต่างบนต้นไม้นี้ออกมา เราจะสามารถมองเห็นบางส่วนของโลกอนาคตได้ระดับหนึ่ง บ่งบอกถึงศักยภาพในมนุษย์เรา ความยิ่งใหญ่ของพลังธรรมชาติ และพลวัตแห่งวิวัฒนาการ

กำกับดูแลงานโดย: นายทาคาชิ อิเคกามิ (Takashi Ikegami)

กำกับดูแลงานโดย: นายทาคาชิ อิเคกามิ (Takashi Ikegami)

ศาสตราจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์แบบพหุวิทยาการ ภาควิชาวิจัยวัฒนธรรมเชิงบูรณาการ บัณฑิตวิทยาลัยแห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
ปี พ.ศ. 2532: สำเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) จาก University of Tokyo Graduate School ผ่านการเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกตำแหน่งที่ Research Institute for Fundamental Physics แห่ง Kyoto University เคยเป็นผู้ช่วยบัณฑิตวิทยาลัยที่ Kobe University ศูนย์วิจัย LosAlamos สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ อีกมากมาย โดยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา ได้เข้ามาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และยังคงสังกัดหน่วยงานนี้ในปัจจุบัน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระบบที่ซับซ้อนและการวิจัยชีวิตประดิษฐ์ และยังมีผลงานในฐานะศิลปินอีกด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้จัดตั้งบริษัทชื่อ Alternative Machine Inc. (ซึ่งโครงการครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือเต็มรูปแบบจาก Alternative Machine Inc. ด้วย)

นิทรรศการ “หัวใจ iPS”

การนำเทคโนโลยีแผ่นกล้ามเนื้อหัวใจ iPS ที่มีผลการใช้งานจริงแล้ว และเซลล์ iPS มาจัดแสดง เป็นการใช้เซลล์ที่มีชีวิตมาสร้างหัวใจแบบสามมิติโดยใช้วัสดุชีวภาพและวิศวกรรมชีวภาพ ในส่วนนี้ยังมีการจัดแสดงให้เห็นถึงการเต้นของ “หัวใจ iPS” จริงๆ ในอาหารเลี้ยงเชื้อเหลว เป็นการสื่อสารให้โลกรับรู้ถึงความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีใหม่ที่จะสร้างอนาคตทางการแพทย์หรืออนาคตของชีวิตขึ้นมา

“หัวใจ iPS” ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา (ให้ข้อมูลนี้โดย Cuorips Inc.)

ภาพนิทรรศการ “หัวใจ iPS”

ความคิดเห็นจากศาสตราจารย์ โยชิกิ ซาวะ ผู้อำนวยการสร้างฯ

ที่ "PASONA NATUREVERSE" เราได้ร่วมมือกับ Cuorips Inc. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูขั้นสูง เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนา และจัดแสดงเรื่องราว “หัวใจ iPS” ที่ได้จากเซลล์ iPS อันเป็นสื่อสัญลักษณ์ของ "ชีวิต"
"PASONA NATUREVERSE" มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าชมได้เห็น "หัวใจที่เต้น" แบบสมจริง โดยการจัดแสดงแบบจำลองกล้ามเนื้อหัวใจในรูปแบบไดนามิกและเห็นเป็นแบบสามมิติ สิ่งนี้อาจเป็นความพยายามครั้งแรกของโลกที่จะแสดงแบบจำลองสามมิติแบบไดนามิกของหัวใจที่มาจากเซลล์ iPS เราจะเดินหน้าพัฒนาต่อไปเพื่อพร้อมเปิดม่านนิทรรศการในเดือนเมษายน พ.ศ. 2568 สู่สายตาผู้ชมทุกคู่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นิทรรศการนี้จะนำทุกท่านสัมผัสถึงความล้ำค่า ความตื่นเต้น ประทับใจใน "ชีวิต" ตลอดจน ได้ตื่นรู้ในศักยภาพแห่งเทคโนโลยีการแพทย์เชิงฟื้นฟูด้วย


VIDEO LIBRARY

Pasona Group Pavilion construction records time lapse video

Construction records for the pavilion from September 2023 to May 2024

May 30, 2022 Private Sector Pavilion Exhibitor Announcement
Yasuyuki Nambu, Pasona Group CEO, presenting the concept and three themes

Oct. 4, 2023 Private Sector Pavilion Concept Announcement